​Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü

Resim1.jpg

Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü 1985 yılında Denizli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Şefliği iken 01.01.1990 yılında Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak kurulmuştur.

08.05.2003 tarihinden itibaren İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Mühendisliği iken, tekrar 28.10.2011 tari​​hinde Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğü olmuştur.

Müdürlüğe Karahasanlı ve Gökpınar Fidanlıklarından oluşan Denizli Fidanlık Şefliği ile Uşak Evrendede Fidanlık Şefliği bağlıdır.  
  
  
  
+902583610805+902583610806