Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Personel Şube Müdürlüğü görevleri

a) Atama ve yetki devri kapsamında: Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli personelin, atama yer değiştirme, kadro, terfi, emeklilik, disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek,
b) Personelin izin, pasaport hastalık raporları ve Sendikalarla ilgili işlemlerini yapmak,
c) Emekli İkramiyesi ve Ölüm Yardımı Faturalarına ait iş ve işlemleri yapmak,
d) Özürlü ve eski Hükümlü çalışmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre çalıştırılacak personelin iş ve işlemlerim yapmak,
f) Bölge Müdürlüğünün gelen ve giden evrak akışını sağlamak,
g) Resmi yazışma kuralları ve standart dosya planına ilişkin iş ve işleri yürütmek,
h) Kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
i) Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.