Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
25.10.2018
2018 Özel Ağaçlandırma Başvurularına Ait İlanlar

23.08.2012 tarihli ve 28390 sayılı Ağaçlandırma Yönetmeliğine göre özel ağaçlandırmaya konu sahaların Orman İdaresi tarafından tespit edilip ilan edileceği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce 35 parçadan müteşekkil 184,37 hektarlık saha tespitleri yapılarak, tespiti yapılan sahalar 25/10/2018 - 23/11/2018 tarihleri arasında ilan edilmek üzere Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmıştır.

İlana çıkılan sahalarla ilgili müracaat etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, ilan edilen sahanın bulunduğu ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat formunu doldurmak suretiyle 25/10/2018 - 23/11/2018 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İlan süresinin bitiminde müracaat eden gerçek veya tüzel kişilere, ilgili Orman İşletme Müdürlüklerince kuraya katılabilmeleri için tebligat yapılacaktır. 

 

İcmal Cetveli, İlanla ilgili hususlar ve Müracaat Formu ekte sunulmuştur.

 

 

 


Yazdır