19.08.2022
Çameli Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür Faaliyetleri

​Çameli Orman İşletme Müdürlüğü, Yaylacık Orman İşletme Şefliği 249 Nolu Bölmesi, Çzd1 Meşçeresi 17,2 ha alana sahiptir. Sahada 2017 yılında tabii gençleştirme çalışmaları kapsamında tıraşlama kesimi yapılarak ilkbaharda fidan sayım başarısı %83 olarak tespit edilmiştir. Bölmede 2021 yılı hektardaki fert sayısı 8000-9000 adet tespit edilerek boyları ortalama 50-70 cm'e ulaştığı ve boy farklılaşması olduğundan gençliğin seyreltilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

2022 yılı gençlik bakımına konu edilerek vejetasyon dönemi dışında seyreltmesi Şubat ayında yapılmıştır. Hektarda 3000-5000 fert bırakılarak gençliğin daha hızlı ve daha sağlıklı büyüme ortamı oluşturulmuştur.


Yazdır